Holy Family Academy envisions a renewing school community that:

- is Christ-centered
- develops human wholeness and
- upholds the common good.

Kasaysayan at diwa ng Buwan ng Wika, kita sa mukha ng masa


Nagkaroon man ng mga antala dala ng masungit na panahon, masigla pa ring sinalubong at isinapuso ng mga Familians ang pagpipinid para sa Buwan ng Wika at Kasaysayan na suot-suot ang kani-kanilang tradisyonal na kasuotang Pilipino sa covered court, ikapito ng Setyembre sa kasulukuyang taon.
Ipinamalas ng mga nagwagi sa bawat baitang ang kahusayan at pagkamalikhain sa kanilang naturang patimpalak. Para sa ikapitong baitang, idinaan ng 7-Integrity sa pag-indak ang mga awiting bayang sumasalamin sa ating kultura at kasaysayan. Nagsagawa naman ng balitaan ang 8-Joy ukol sa mga laganap na isyu ngayon sa lipunan. Nagsilbing boses ang 9-Hosea sa karapatan ng taumbayan, sadya ang mga nasa laylayan, sa pamamagitan ng madulang sabayang pagbigkas at malikhaing produksyon. Hindi rin nagpahuli ang 10-Hebrews sa pagpapakita ng galing sa larangan ng sayaw at pagbabahagi ng mga isyung panlipunan at pangkapaligiran, na siyang mga paksang pinag-ukulan din ng 11-St. Gertrude sa kanilang Grand Spoken Word Poetry. Kinasangkapan naman ng makabuluhang diskurso tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga tao ang mga TED talks na pinangasiwaan ng 12-St. Gerard.
Bukod dito, muling isinagawa ang tradisyong salo-salo sa bawat silid-aralan na kung saan nakiisa ang lahat ng miyembro ng komunidad sa nakagagalak na okasyon at nagpatibay ng samahan ng bawat isa.
Sa pagtatapos ng Buwan ng Wika at Kasaysayan, naitanim sa bawat Familian ang malalimang pag-unawa sa kahalagahan ng wika at pagpaparangal sa ating kasaysayan.


Isinulat ni Janel Bea David

Grade School

 

Go to top